ZNP
Oddział w Głogowie

Aktualności

Adres siedziby ZNP w Głogowie

Zarząd Oddziału
ZNP w Głogowie

Aleja Wolności 74 a
67-200 Głogów

tel./fax.: 76 834 25 98

Więcej w zakładce: Kontakt

ZG ZNP w czasie pandemii Kalendarium marzec 2020 – luty 2021

25 lutego 2021

Jak ZNP walczył o poprawę sytuacji nauczycieli i pracowników oświaty w dobie koronawirusa

Od marca 2020 r. praktycznie nie było tygodnia, by ZNP nie upominał się u rządzących o m.in. stworzenie procedur bezpieczeństwa w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, o testy na koronawirusa oraz szczepienia dla nauczycieli i pracowników oświaty, o należne nauczycielom wynagrodzenie i o przygotowanie szkół, przedszkoli na kolejną falę koronawirusa, o dostęp do bezpłatnego internetu, o sprzęt do prowadzenia zdalnych lekcji czy pomoc dla uczniów mających trudną sytuację rodzinną. W niektórych sprawach Związkowi na poziomie centralnym udało się odnieść sukces, czasami zyskać sojuszników i pomoc od partnerów ze świata biznesu i organizacji pozarządowych. W efekcie działań pojawiło wiele nowych rozwiązań (lub zostały zahamowane niekorzystne propozycje/działania). Oto niektóre z nich:

w 2020 roku

w 2021 roku