ZNP
Oddział w Głogowie

Aktualności

Adres siedziby ZNP w Głogowie

Zarząd Oddziału
ZNP w Głogowie

Aleja Wolności 74 a
67-200 Głogów

tel./fax.: 76 834 25 98

Więcej w zakładce: Kontakt

Komunikaty

UWAGA! Wyjazd do Zamku Moszna i Opola w dniu 12.06.2021 r. godzina 7.00 z dworca PKS.

W zakładce AKTUALNOŚCI zaproszenie do Teatru i plakaty wycieczek Mazowsze(5 dni) i Zamku Moszna(jednodniowa) (lewa strona ekranu)

Zapraszamy do czytania najnowszych informacji w zakładce ZG ZNP (prawa strona ekranu).

Członkowie SEiR chcący opłacić składki od stycznia za cały rok 2021 winni okazać decyzję ZUS za rok ubiegły i uaktualnić wysokość składki. Zgodnie ze statutem ZNP osoby, które nie uregulowały składki za 2020 r. zostały wykreślone z przynależności do naszego Oddziału.

Zasiłki statutowe z tyt. urodzenia dziecka, zgonu najbliższych będą przelewane na podane konto. Wniosek znajdziesz w zakładce: „do pobrania”, pobierz, zescanuj i przyślij na adres: znpglogow@wp.pl, zasiłek będzie niezwłocznie przekazany.

UWAGA! Posiedzenia Prezydium, Zarządu, Prezesów Ognisk zostają odwołane. Następne terminy zostaną podane sms-em i na stronie internetowej Oddziału.

UWAGA! Plakat każdej imprezy można przeczytać po lewej stronie w zakładce  „Aktualności”  klikając na jego nazwę . Szczegółowe programy wyjazdów wydawane są przy zapisie na poszczególne imprezy. Zapewniamy bezpieczeństwo w czasie wyjazdów.

zasiłki statutowe:
urodzenie dziecka – 400 zł
zgon członka ZNP – 500 zł
zgon członka rodziny od dnia 3.06.2020 r.  – 300 zł  (współmałżonek, dzieci, rodzice, teściowie)

Rozpatrzenie wniosków o zapomogi odbywa się na każdym posiedzeniu Prezydium Zarządu.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające chorobę, rachunki dokumentujące poniesione koszty, oraz oświadczenie o wysokości dochodu na członka rodziny.

Wniosek musi być podpisany przez Prezesa Ogniska.
Bez powyższych załączników wniosek nie będzie rozpatrywany.