ZNP
Oddział w Głogowie

Aktualności

Adres siedziby ZNP w Głogowie

Zarząd Oddziału
ZNP w Głogowie

Aleja Wolności 74 a
67-200 Głogów

tel./fax.: 76 834 25 98

Więcej w zakładce: Kontakt

Prawnik

 Jeśli masz problem, poradę prawną możesz uzyskać we wszystkie dni tygodnia po uprzednim zgłoszeniu problemu do biura Oddziału.
Prosimy o telefoniczne lub osobiste zgłaszanie spraw do sekretariatu biura.
Porady radców prawnych z Okręgu ZNP we Wrocławiu można uzyskać tylko po uprzednim potwierdzeniu przynależności do ZNP przez Oddział   w Głogowie

Radcy prawni Zarządu Okręgu ZNP we Wrocławiu
mecenas Michał Kucharski

w każdy dzień po uzgodnieniu telefonicznym w biurze Oddziału 
Przyjęcia indywidualne w biurze ZOD we Wrocławiu na podstawie aktualnej legitymacji związkowej

doradca prawny Anna Grzesińska 
Przyjęcia indywidualne w biurze ZOD we Wrocławiu na podstawie aktualnej legitymacji związkowej

Porady można również uzyskać wysyłając opis problemu na niżej podany adres, po potwierdzeniu przynależności do ZNP przez nasz Oddział:
Zarząd Okręgu Dolnośląskiego ZNP
ul. Nauczycielska 2
50-381 Wrocław
Telefony i pisma bez potwierdzenia przynależności do ZNP przez Oddział w Głogowie, nie będą rozpatrywane!