ZNP
Oddział w Głogowie

Aktualności

Adres siedziby ZNP w Głogowie

Zarząd Oddziału
ZNP w Głogowie

Aleja Wolności 74 a
67-200 Głogów

tel./fax.: 76 834 25 98

Więcej w zakładce: Kontakt

Podwyżki płac – miasto

22 lutego 2021

W ubiegły piątek tj. 19 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie na temat sytuacji w oświacie głogowskiej a konkretnie w placówkach podlegających miastu a także podwyżek płac dla pracowników administracji w tych placówkach. W miesiącu styczniu br. wystosowaliśmy do Pana Prezydenta Miasta wiosek o podwyżkę dla tej grupy zawodowej, proponując stosowne spotkanie. Nasz wniosek nie pozostał bez echa i na piątkowym spotkaniu ustalono wysokość podwyżki, będzie to suma 200 zł do stawki zasadniczej dla każdego pracownika na pełnym etacie oraz dodatkowo dla kierowników gospodarczych dodatek funkcyjny zostanie podwyższony o 50 zł. Na nasz wniosek podwyżka obowiązuje od dnia 1 stycznia br. co oznacza, że będzie wypłacona z wynagrodzeniem lutowym z wyrównaniem za miesiąc styczeń. Nasza propozycja była o wiele wyższa, ale wszyscy widzimy dzisiejszą trudną rzeczywistość i musimy to wszystko przetrwać.

Na tym samym spotkaniu została omówiona aktualna sytuacja oświaty głogowskiej. Bardzo okrojona, jak każdego roku, subwencja oświatowa, wymaga od organu prowadzącego wręcz karkołomnej gimnastyki aby placówki pracowały na dobrym poziomie. Władze miasta muszą dołożyć do oświaty w tym roku ponad 55 % potrzebnych środków. Tym bardziej cieszy zrozumienie dla wniosku aby przyznawać dla nauczycieli nagrodę za 45 lat pracy (Karta Nauczyciela gwarantuje nagrodę tylko za 40-letni staż pracy). Rozwiązaniem jest wpisanie takiej nagrody do Regulaminów wynagradzania każdej placówki, na co organ prowadzący wyraził zgodę. Nauczycieli z takim stażem przybywa ale nie są to liczne przypadki.

Spieszymy także uspokoić wszystkich a także uciszyć krążące plotki, będziemy jak zawsze pomagać w przypadkach braków godzin lub zagrożenia braku etatu. Ze strony Pana Prezydenta oraz Pani Naczelnik Wydziału Edukacji usłyszeliśmy zapewnienie o koordynowaniu takich sytuacji i podejmowaniu starań aby nikt z nauczycieli nie został bez pracy. Dotyczy to także pracowników niepedagogicznych.