ZNP
Oddział w Głogowie

Rola SIP w okresie zagrożenia wirusem

23 lipca 2020

Rola zakładowego społecznego inspektora pracy w szkole i placówce oświatowej                            w okresie zagrożenia koronawirusem Zadania zakładowego społecznego inspektora pracy (zsip), jakie ma do spełnienia w szkole i placówce oświatowej, wynikają z jego prawa do kontroli stanu i stopnia zabezpieczenia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkich pracowników oraz zagadnień związanych ze stosunkiem pracy tych […]

Czytaj...

SUKCES ws. urlopów nauczycieli!

20 maja 2020

30 kwietnia wieczorem Sejm przyjął naszą poprawkę zgłoszoną przez posłankę Lewicy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk wykreślającą szerokie uprawnienia ministra edukacji w zakresie urlopów i awansu nauczycieli w ramach tzw. tarczy 3.0. – Minister edukacji NIE będzie mógł dowolnie zmieniać ustawowych przepisów o urlopach i awansie zawodowym nauczycieli – poinformowała nas posłanka. Zaproponowaliśmy całkowite skreślenie art. 50 rządowego […]

Czytaj...

Działania ZNP w okresie epidemii COVID-19

3 kwietnia 2020

Działania biura ZG ZNP w okresie epidemii COVID-19 podjęte w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach, przedszkolach i placówkach i nałożeniem obowiązku realizacji podstawy programowej online Data Temat Działanie ZNP 2.03. 2020 Pierwsze zachorowania w Polsce ZNP apeluje o środki czystości dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Zwraca się także do społecznych inspektorów ochrony pracy […]

Czytaj...

Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych i trudnych – w sytuacji pracy zdalnej.

3 kwietnia 2020

Odpowiadając na pytanie dotyczące dodatku za pracę w warunkach trudnych, uprzejmie informuję, że prawo do tego dodatku powstaje w przypadku świadczenia pracy określonej w § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.1.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek […] (Dz. U. z 2014, poz. 416). Lektura tego przepisu prowadzi do wniosku, że czasem […]

Czytaj...

Wynagrodzenie nauczycieli

31 marca 2020

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed […]

Czytaj...

Pismo do MEN w sprawie organizacji nauczania zdalnego

31 marca 2020

                                                                                    środa, 18 marzec 2020 09:06 Szanowny Panie Ministrze! Ministerstwo edukacji informuje, że szkoły i nauczyciele mają się przygotować do zdalnego prowadzenia lekcji i wystawiania uczniom ocen, a przy tym uwzględnić różne potrzeby uczniów, w tym tych z niepełnosprawnościami. W związku z pracami nad rozporządzeniem regulującym organizację kształcenia z wykorzystaniem metody tzw. zdalnego nauczania, rodzi […]

Czytaj...

Telepraca nauczyciela

30 marca 2020

Odnośnie zdalnego wykonywania pracy przez nauczycieli to w zasadzie można zastanowić się nad stosowaniem rozwiązań przyjętych w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 91c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w  zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy. Karta Nauczyciela w żaden sposób nie odnosi […]

Czytaj...

Wynagrodzenia n-li placówki miejskie

28 marca 2020

W sprawie zasad, na podstawie których nauczyciele otrzymają wynagrodzenie za okres od 12 marca do dnia 10 kwietnia br., informuję iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wynagrodzenie zostanie naliczone w następujący sposób: 1) za okres od 12 marca do 24 marca br. – według stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej do 24 marca nauczyciel np. świetlicy, który […]

Czytaj...

Praca w czasie zawieszenia zajęć w placówkach

12 marca 2020

W związku z ogromną ilością telefonów w sprawie przebiegu pracy w placówkach informujemy: rozpowszechnianie informacji o zamknięciu placówek oświatowych jest nieprawdziwe. Decyzją MEN od dnia 16 marca 2020 r. Zostały ZAWIESZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ.  W jakiej formie będą realizować pracę nauczyciele zależy od decyzji dyrektora placówki, może to być praca zdalna prowadzona […]

Czytaj...

Protokół Gmina Miejska – administracja

24 lutego 2020

PROTOKÓŁ  NR 1/2020 ze spotkania ze związkami zawodowymi z dnia 04.02.2020 roku W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie : Ludwik Lehman Janusz Leciej Jolanta Peciak przedstawiciele Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Głogowie : Anna Chrzanowska-Kuzyk Zdzisława Durleta przedstawiciele Gminy Miejskiej Głogów: Rafael Rokaszewicz – Prezydent Miasta […]

Czytaj...

Strona 4 z 17« Pierwsza...23456...10...Ostatnia »

Aktualności

Adres siedziby ZNP w Głogowie

Zarząd Oddziału
ZNP w Głogowie

Aleja Wolności 74 a
67-200 Głogów

tel./fax.: 76 834 25 98

Więcej w zakładce: Kontakt