ZNP
Oddział w Głogowie

Podwyżki administracja ?!

27 stycznia 2021

Zarząd Oddziału informuje, że skierowaliśmy wnioski o podwyższenie płac dla pracowników administracji do organów prowadzących placówki oświatowe. Kwota o którą wnioskujemy to 500 zł na etat, do płacy zasadniczej. W związku z corocznym podnoszeniem płacy minimalnej, płace zasadnicze pracowników obsługi zrównały się z wynagrodzeniami pracowników administracji a niejednokrotnie je przewyższają. Apelujemy o podjęcie radykalnych kroków […]

Czytaj...

Szczepienia ?

27 stycznia 2021

Ze zdumieniem przyjęliśmy dzisiejszą informację ministra Michała Dworczyka, pełnomocnika rządu ds. szczepień o umieszczeniu nauczycieli w grupie 1c. Decyzja ta opóźni w czasie termin rozpoczęcia szczepień nauczycieli i pracowników oświaty. Uważamy, że nauczyciele powinni być szczepieni na równi (nie przed) z innymi grupami uwzględnionymi w etapie I. Nasze zdumienie jest tym większe, że podczas piątkowego […]

Czytaj...

Komunikat-Edukacja dla wszystkich

26 stycznia 2021

Komunikat dla ogniw Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie prac ministerstwa edukacji dotyczących kształcenia włączającego – Edukacja dla wszystkich Szanowne Koleżanki i Koledzy, w związku z licznymi pytaniami i obawami wyrażanymi przez nauczycieli dotyczącymi nowego modelu kształcenia włączającego, Związek Nauczycielstwa Polskiego  informuje, że rozwiązania przedstawione w opracowaniu ministerstwa edukacji pn. Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań […]

Czytaj...

Bieżąca działalność związkowa styczeń

20 stycznia 2021

STYCZEŃ 2021 r. – informacja nt. aktualnych zadań Oddziałów ZNP Monitorowanie sytuacji pracowników niebędących nauczycielami W związku z podwyższeniem od 1 stycznia 2020 roku minimalnego wynagrodzenia do wysokości 2800 złotych, monitorowanie sytuacji pracowników niebędących nauczycielami oraz podejmowanie odpowiednich działań na ich rzecz, w tym przeciwstawianie się niekorzystnym zmianom  w regulaminach wynagradzania. Analiza wydatków na wynagrodzenia […]

Czytaj...

Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania.

25 listopada 2020

Informacje związane z jednorazowym dofinansowaniem zakupu sprzętu lub oprogramowania. UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do 7 grudnia 2020 r., do dyrektora szkoły. I. Komu przysługuje Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy w jednostce systemu oświaty w dniu 2 listopada 2020 r. oraz w dniu wypłaty dofinansowania. Bez znaczenia pozostaje forma zatrudnienia, czyli nauczyciele zatrudnieni na […]

Czytaj...

WAŻNE! Postępowania dyscyplinarne

16 listopada 2020

Koleżanki i Koledzy W związku z pojawiającymi się, niepokojącymi, informacjami o działaniach zmierzających do karania nauczycieli za uczestnictwo oraz poparcie dla trwających protestów dot. tzw. wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz protestów przeciwko działaniom Ministerstwa Edukacji Narodowej informujemy, że radca prawny ZOD ZNP udzieli wsparcia wszystkim nauczycielom, w stosunku do których rzecznicy dyscyplinarni podejmą działania zmierzające do […]

Czytaj...

Działania ZG ZNP w okresie pandemii.

4 listopada 2020

Informacja o działaniach Zarządu Głównego ZNP w okresie pandemii. Szanowne Koleżanki i Koledzy, w związku z licznymi pytaniami informujemy poniżej o niektórych działaniach podejmowanych przez Zarząd Główny ZNP w okresie pandemii. Szczegółowe relacje o naszych interwencjach systematycznie zamieszczane są na stronie internetowej ZG ZNP (www.znp.edu.pl), w aplikacji ZNP (znpnews) oraz przesyłane do Oddziałów ZNP (za […]

Czytaj...

Kto zapłaci nauczycielom od września

24 sierpnia 2020

Konsultacje społeczne nad projektem rozporządzenia w sprawie 6% podwyżek od września mają zakończyć się 25 sierpnia, ale związkowcy już w zeszłym tygodniu rozmawiali z MEN. Spotkanie nie przyniosło rezultatów. – W porównaniu z ustawą o 58-procentowych podwyżkach dla osób na najwyższych stanowiskach w państwie 6 proc. dla nauczycieli to dramatycznie mało – komentuje szef Związku […]

Czytaj...

Propozycje ZNP od września

24 sierpnia 2020

Przypominamy, że już w czerwcu zaapelowaliśmy do MEN o wprowadzenie rozwiązań umożliwiających zdalne nauczanie od września w razie drugiej fali epidemii. Propozycje ZNP: W celu stworzenia kompleksowych rozwiązań w zakresie zdalnego kształcenia, niezbędnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli, Związek Nauczycielstwa Polskiego wnioskuje o podjęcie przez resort edukacji działań polegających na: 1) doposażeniu placówek w niezbędny […]

Czytaj...

Zmiany w ustawie o emeryturach

24 lipca 2020

Zapoznanie się z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Ustawa zakłada, że osoby urodzone w 1953 r., które pobierają emeryturę wcześniejszą przyznaną          w oparciu o wniosek złożony przed 2013 r., będą mogły przejść na emeryturę powszechną bez […]

Czytaj...

Strona 3 z 1712345...10...Ostatnia »

Aktualności

Adres siedziby ZNP w Głogowie

Zarząd Oddziału
ZNP w Głogowie

Aleja Wolności 74 a
67-200 Głogów

tel./fax.: 76 834 25 98

Więcej w zakładce: Kontakt