ZNP
Oddział w Głogowie

Aktualności

Adres siedziby ZNP w Głogowie

Zarząd Oddziału
ZNP w Głogowie

Aleja Wolności 74 a
67-200 Głogów

tel./fax.: 76 834 25 98

Więcej w zakładce: Kontakt

Bieżąca działalność związkowa CZERWIEC 2021

4 maja 2021

Bieżąca działalność związkowa

CZERWIEC 2021 r.

– informacja nt. aktualnych zadań Oddziałów ZNP

Informowanie o akcji zbierania podpisów pod petycją w sprawie projektowanych zmian w edukacji włączającej

1 czerwca rozpoczynamy ogólnopolską akcję zbierania podpisów pod petycją w sprawie projektowanych zmian w edukacji włączającej.

Petycja jest skierowana do nauczycieli, rodziców i innych osób zainteresowanych przedstawionym problemem oraz organizacji pozarządowych.

O liczbie złożonych podpisów poinformujemy premiera i parlament.

Link do petycji ZNP: https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_wstrzymania_projektowanych_zmian_w_edukacji_wczajcej_i_poddania_projektu_rzeczywistym_konsultacjom

Informowanie o projektowanych zmianach w pragmatyce zawodowej nauczycieli

18 maja w Ministerstwie Edukacji i Nauki rozpoczęto prace nad zmianami w ustawie Karta Nauczyciela. Są one prowadzone w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele związków zawodowych, korporacji samorządowych, ministerstwa edukacji i resortów prowadzących szkoły.

Zgodnie z ustaleniami powołano trzy grupy robocze:

1) ds. systemu awansu zawodowego nauczycieli,

2) ds. systemu wynagradzania i czasu pracy nauczycieli,

3) ds. oceny pracy nauczycieli i odbiurokratyzowania szkoły.

W załączeniu przekazujemy wstępne materiały przekazane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Wiceprezes ZG ZNP

Krzysztof Baszczyński