ZNP
Oddział w Głogowie

Aktualności

Adres siedziby ZNP w Głogowie

Zarząd Oddziału
ZNP w Głogowie

Aleja Wolności 74 a
67-200 Głogów

tel./fax.: 76 834 25 98

Więcej w zakładce: Kontakt

Prezesi Ognisk ZNP

Prezesi Ognisk ZNP (kadencja 2019 – 2024)

PP2 – Ewa Jeda – Wójcik
PP5 – Agnieszka Krakowiak
PP6 – Małgorzata Jakubowicz
PP7 – Dorota Łysoń
PP9 – Agnieszka Masny
PP 10 – Kalina Mazur
PP19 – Monika Kułakowska
PP20 – Jolanta Wandycz
PP21 – Jadwiga Ziobro
PP Serby – Regina Bielska
PP Jerzmanowa – Angelika Pietraszewska
PP 15 Agnieszka Dominiczak

SP2 – Ewa Wajs
SP3 – Magdalena Hołub
SP6 – Joanna Michałowska
SP7 – Lidia Chodor
SP10 – Małgorzata Kwiecień
SP12 – Zuzanna Łysiak
SP13 – Kamila Sądkiewicz
SP14 – Barbara Chrzanowska
SP Przedmoście – Beata Sądkiewicz
SP Nielubia – Emilia Głowacka – Śmigaj
SP Gaworzyce – Anna Ganczarska
SP Brzeg – Marzenna Kopczyńska
SP Jaczów – Magdalena Nadymus/p.o. Monika Krzymińska
SP Jerzmanowa – Agnieszka Greczyńska-Witkowicz
SP Serby – Lidia Łuka

SP 8 – Joanna Śnita
SP 9 – Renata Deska – Kempa
SP 11 – Joanna Hassa – Jachimecka
SP Białołęka – Renata Borek

ZSO – Monika Gertner
II LO – Anna Szomko
ZS im. Wyżykowskiego – Alicja Pawłowska
ZSTiO – Danuta Miłek
ZSSiB – Barbara Kazana
ZSPiB – Ewelina Zielonka – Gendera
ZSE – Anna Popek
ZSPolitech. – Grażyna Wolska
ZPSW – Łukasz Dawgul
GCEZ – Marcin Mrówczyński
PCA/Domy Dziecka – Barbara Szpatowicz