ZNP
Oddział w Głogowie

Aktualności

Adres siedziby ZNP w Głogowie

Zarząd Oddziału
ZNP w Głogowie

Aleja Wolności 74 a
67-200 Głogów

tel./fax.: 76 834 25 98

Więcej w zakładce: Kontakt

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna ZNP (kadencja 2019-2024)

Kol. Danuta Kulej – przewodnicząca (I LO)
Kol. Mileta Kuc – zastępca (SP 3)
Kol. Zdzisława Zawadzka (SEiR)