Aktualności

Adres siedziby ZNP w Głogowie

Zarząd Oddziału
ZNP w Głogowie

Aleja Wolności 74 a
67-200 Głogów

tel./fax.: 76 834 25 98

Więcej w zakładce: Kontakt

Świadczenia kompensacyjne

13 czerwca 2013

W ostatnim roku podwoiła się liczba nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne. W sierpniu 2012 r. nauczycielskie świadczenie kompensacyjne wypłacono 415 osobom, a jego przeciętna wysokość, łącznie z kwotą wypłat wyrównawczych, wyniosła 1854,07 zł. To oczywiście kwota brutto. W ciągu mniej więcej roku średnia wysokość „kompensówki” sporo się zmniejszyła.
Według stanu na październik 2011 r. nauczyciele mogli liczyć średnio na 2901 zł. W 2011 r. na takie rozwiązanie decydowali się głównie nauczyciele z największymi dochodami i z najdłuższym stażem. Teraz jednak ze świadczenia korzysta coraz więcej osób, które nie tyle chcą, ile muszą poszukać nowego źródła utrzymania z powodu zamykania szkół i zwolnień w oświacie.
W kolejnych latach rola świadczeń kompensacyjnych na pewno wzrośnie. Dla coraz większej grupy tracących godziny nauczycieli wynosząca ponad 1850 zł „kompensówka” może się okazać bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem niż praca na 2/3 czy 1/2 etatu. Zwłaszcza że będąc na „kompensówce”, można dodatkowo zarabiać (z wyjątkiem pracy w szkole).
Wysokość przeciętnej „kompensówki” pozytywnie zaskakuje, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę obawy, jakie towarzyszyły uchwalaniu w 2009 r. ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Sceptycy ostrzegali wówczas, że „kompensówka” nie będzie większa niż najniższa emerytura – w 2013 r. – 831,15 zł.
Trudno jest samemu obliczyć jej wysokość, bo sposób liczenia jest skomplikowany. Może to zrobić ZUS, ale tylko po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do tego świadczenia. Jeżeli nauczyciel spełnia warunki do wcześniejszej emerytury, lecz jeszcze o nią nie wystąpił, to może złożyć wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (o ile spełnia warunki do jego otrzymania).
Nie można wykluczyć, iż nauczyciel taki po ustaleniu prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego złoży wniosek o emeryturę. Jeżeli emerytura okaże się być niższą od świadczenia kompensacyjnego, nauczyciel, aby móc skorzystać z wyższego świadczenia, powinien wycofać wniosek o emeryturę w terminie miesiąca od daty otrzymania decyzji w sprawie emerytury.
Jeżeli nauczyciel nie chce skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego, też może wniosek wycofać  (w terminie miesiąca od otrzymania decyzji).